Výsledok 2. ročníka Medzinárodného sčítavania orlov v Panónskom regióne.

05.02.2019.
Na začiatku roka, v dňoch 11.-13. januára 2019, sa dobrovoľníci a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zapojili do Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne. Spoločné medzinárodné podujatie sa uskutočnilo v jednotnom termíne po druhýkrát, národné sčítanie dravcov už po trinástykrát.

Je čas na sčítanie orlov!

19. országos sasszinkron

10.01.2022.

V dňoch 14. – 16. januára 2022 organizuje BirdLife Maďarsko (MME), v spolupráci s riaditeľstvami národných parkov a ďalšími mimovládnymi organizáciami zameranými na ochranu prírody, 19. ročník Národného sčítania orlov, ktorého cieľom je zistiť stav zimujúcich populácií dravých vtákov v Maďarsku.

Krajský súd potvrdil travičovi z Klatovska trest za otrávenie orliakov morských a krkavcov

12.10.2021.

Muž z Klatovska je vinný za otrávenie orliakov morských a krkavcov v marci 2019. Potvrdil to krajský súd v Českých Budejoviciach, na ktorý sa páchateľ odvolal po tom, čo ho v apríli neprávoplatne odsúdil okresný súd v Strakoniciach. Odvolací súd potvrdil rozsudok 2,5 roka odňatia slobody s odkladom na 3,5 roka.

Kynologická jednotka pomáha zisťovať škody spôsobené kosením

Nature distruction caused by mowing

02.08.2021

Kynologická jednotka na odhaľovanie otráv a uhynutých zvierat, ktorú zastrešuje BirdLife Maďarsko, dokázala za posledných 7 rokov odhaliť množstvo prípadov nelegálnych otráv. Kynologická jednotka je však nasadzovaná aj do iných úloh, napríklad pri zisťovaní neúmyselných škôd spôsobených strojovým kosením lúk, pri ktorých často dochádza aj k pokoseniu zvierat.

Stránky