Výsledky 5. Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne

Sasleltár 2022

24.02.2022.

V januári 2022 organizovalo MME/Birdlife Maďarsko, v spolupráci s riaditeľstvami národných parkov a s mimovládnymi organizáciami, 19. ročník Národného sčítania orlov. 

Cieľom sčítania bolo vytvoriť „Mapu orlov“ zimujúcich v Karpatskej kotline. Aby údaje boli čo najviac komplexné, do sčítania sa už po piatykrát pripojili partnerské organizácie zo susedných krajín. Medzinárodné sčítanie orlov bolo realizované pod hlavičkou projektu LIFE PannonEagle. Terénny monitoring síce sťažovalo hmlisté počasie, no aj tak sa dobrovoľníkom podarilo napočítať viac než 2000 orlov.

Výsledky z Karpatskej kotliny
Viac než 660 účastníkov naraz, počas víkendu, kontrolovalo vybrané územie a zapisovalo druhy a počty pozorovaných dravcov. Po úspechoch z predchádzajúcich rokov sa k maďarským dobrovoľníkom pridali aj slovenskí, českí, rakúski, srbskí, rumunskí a slovinskí kolegovia, aby získali čo najpresnejšie počty o zimujúcich orloch v regióne.

Účastníci zo siedmych krajín počas víkendu pozorovali 1302 orliakov morských, 628 orlov kráľovských, 16 orlov skalných a 8 orlov hrubozobých.


  Pozorovania orliaka morského v Panónskom regióne (zdroj: MME/BirdLife Hungary)    

           


 Pozorovania orla káľovského v Panónskom regióne  (zdroj: MME/BirdLife Hungary)
     


Pozorovania orla skalného v Panónskom regióne (zdroj: MME/BirdLife Hungary)
 


Pozorovania orla hrubozobého v Panónskom regióne (zdroj: MME/BirdLife Hungary)
 

Okrem vyššie spomenutých druhov, účastníci zaznamenali viac než 13000 jedincov z 13 druhov dravcov:

haja tmavá (5)
haja červená (102),
kaňa sivá (273♂,596 ♀/juv/?),
kaňa močiarna (33♂,183 ♀/juv/?),
jastrab krahulec (394),
jastrab veľký (61),
myšiak hôrny (8020),
myšiak severský (169),
myšiak hrdzavý (10), 
sokol myšiar (1667),
sokol rároh (76),
sokol sťahovavý (63),
sokol kobec (44).

Okrem dravcov, účastníci zaznamenali aj 1539 dropov veľkých (526♂,465♀,548?).
 

Výsledky zo Slovenska

Na Slovensku sa do sčítania zapojilo alebo poskytlo údaje, spolu 63 ornitológov a boli vyhodnotené údaje zo 122 UTM štvorcov (10 x 10 km) pričom sme využili aj výsledky zaznamenané v ornitologických databázach Aves symfony a Birding Slovakia. Sčítavalo sa prevažne v nížinách a predhoriach západného a východného Slovenska, v oblastiach, ktoré sú pre zimovanie dravých vtákov najvýznamnejšie. Využili sme aj údaje z priehrad a vodných nádrží, z dôvodu väzby orliakov morských na tieto vodné biotopy. Okrem dravcov, sme do sčítania zaradili aj jeden druh „nedravca“, dropa veľkého (Otis tarda), čo nadväzuje na program sčítavania a sledovania trendu vývoja populácie v Maďarsku. Tento rok sa však nepodarilo získať takmer žiadne výsledky z východného Slovenska, pretože počas celého sčítania bolo nepriaznivé hmlisté počasie, ktoré neumožnilo monitoring.

V rámci sčítania bolo na Slovensku pozorovaných 96 orliakov morských, 83 orlov kráľovských, 12 orlov skalných, 26 sokolov rárohov, 74 hají červených, 1 haja tmavá a ďalších 1099 jedincov z 8 druhov dravcov. Za zaujímavý možno tiež považovať výskyt 314 exemplárov dropov veľkých na zimovisku južne pod Bratislavou.

Výsledky z Maďarska

Dobrovoľníci v Maďarsku skontrolovali 3458 UTM štvorcov o rozmere 2,5x2,5 km, čo predstavuje územie o rozlohe 21613 km2, pokrývajúce 24% rozlohy územia Maďarska. Účastníci sa v rámci sčítania primárne zamerali na lokality s výskytom orlov, takže bolo možné sčítať hlavnú časť maďarskej populácie. Počas víkendu bolo v Maďarsku pozorovaných min. 837 orliakov morských a min. 405 orlov kráľovských.

 


BirdLife Hungary

Hoci sa počet pozorovaných orlov zdá byť na prvý pohľad vysoký, ich pozorovania sú stále vzácne. V oblastiach s najvyšším výskytom orlov bolo zaznamenaných len 3,96 orliakov morských a 1,88 orlov kráľovských na 100km2. Pre lepšiu predstavu, museli by ste skontrolovať územie o rozlohe 3586 futbalových ihrísk, aby ste videli jedného orliaka morského, či dokonca prejsť územie o rozlohe 7411 futbalových ihrísk, aby ste zaznamenali jedného orla kráľovského.


Density of eagles in the monitored area. Source: BirdLife Hungary

 

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili Medzinárodného sčítania orlov v Panónskom regióne.

Zapojené organizácie:

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (BirdLife/Maďarsko), Národný park Aggtelek, Národný park Balaton-Felvidék, Národný park Bükk, Národný park Duna-Dráva, Národný park Duna-Ipoly, Národný park Fertő-Hanság, Národný park Hortobágy, Národný park Kiskunság, Národný park Körös-Maros, Národný park Őrség
Ochrana dravcov na Slovensku (Slovensko)
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (Srbsko)
Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province (Srbsko)
BirdLife Österreich, WWF Österreich (Rakúsko)
Česká Společnost Ornitologická (Česko)
"Milvus Group" - Bird and Nature Protection Association (Rumunsko)

Maďarsko

 Abdel-Magid Iván    Adorján Ágnes    Adorján Ágnes    Agócs Péter    Albert András    Ampovics Zsolt    Antal András    Arlett Péter    Árvay Márton    Aszódiné Kiss Andrea    Bagyura János    Balaskó Zsolt    Balázs Tibor    Balázsi Péter    Balázsi Péter    Balogh Gábor    Bank László    Bankovics Attila dr.    Bánrévi Dániel    Barabás Ambrus    Baráth Norbert    Barati Sándor    Bărbos Lőrinc    Barcánfalvi Péter    Bárdos Imre    Bárdos Tibor    Barna Péter    Barna Viktor    Bartha Csaba    Bártol István    Bátky Gellért    Bedőcs Gyula    Bende Zsolt    Benke Szabolcs    Berdó József    Bereczki Csaba    Bereczki Gábor    Béres István    Berkó Gyöngyi    Bessenyei László    Biró Csaba    Bíró Sándor    Bodics Dániel    Bodnár Katalin    Bodor Ádám (Budapest)    Bodor Ádám (Öttevény)    Bodzás János Sándor    Boldog Gusztáv    Bolla Zoltán    Bombay Bálint    Bóna Krisztina    Borbás Katalin    Borbáth Péter    Boruzs András    Borza Sándor    Bozsaky Bonifác    Bődör Bence    Bukor Zoltán    Búzás Előd    Czibik Eszter    Czifrák Gábor    Czigány Gábor    Czikora János    Csáki Péter    Csaplár Katalin    Csapó János    Császár Mónika    Császár Zsolt    Cser Szilárd    Cserép György    Cserép György    Cserna Zoltán    Csernák Szabolcs    Csesznik Bence    Csibrány Balázs    Csihar László    Csitneki Balázs    Csobán Péter    Csonka Ábel    Csonka István    Csonka Kálmán    Csonka Levente    Csonka Péter    Csontos Adrienn Rita    Csontos Alexandra    Csopják Tamás    Danku János    Dányi Ádám    Danyi Csongor    Dávid Jenő    Demeter László    Dénes János    Dévényi Borbála    Dobák András    Dömötör Zoltán    Dudás György    Dudás György    Ecsedi Zoltán    Elek István    Engel Éva, Bartók Krisztián    Erdő Ádám    Erdő-Tóth Zsófia    Fábián Péter Imre    Faragó Ádám    Farkas Attila dr.    Fatér Benedek    Fatér Imre    Fatér Zsolt    Fehér János    Fehérvári Péter    Fekete Judit    Fellner Zoltán    Fenyves Ervin    Fenyvesi László    Ferenc Attila    Ferenczi Sándor    Fidlóczky József    Filep Attila    Firmánszky Gábor    Forgách Balázs    Forintos Nikolett    Fülöp Liza    Fülöp Tibor    Gál Renáta    Gál Szabolcs    Gál Zoltán    Gallai Zsófia    Gaszler Péter    Gebei Lóránt    Gilányi Gábor    Góczán Éva    Godó Laura    Görfi Gergely    Görögh Zoltán    Gránicz Laura    Gruber Ágnes    Gunics Zoltán    Gyömbér Zsolt    Győrfy Hunor    Győrig Előd    Gyurácz József    Gyurita István     Habarics Béla    Hajdú Tamás    Halasz-Szegedi Fruzsina    Halmos Gergő dr.    Halpern Bálint    Hankószki Ágota    Hanyicska Zsolt    Harmos Krisztián    Harsányi Dezső Attila    Harsányi Krisztián    Hartmann Johanna    Havasi József    Havasi Máté    Heffentrager Gábor    Hegedűs Sándor    Hegyi Zoltán dr.    Herceg Ferenc    Herczeg Ferenc    Hevesi Szabó Lujza    Hoffmann Károly    Homoki Károly    Horváth Ákos    Horváth Balázs    Horváth Csaba    Horváth Gábor    Horváth István    Horváth Júlia Rita    Horváth Levente    Horváth Márton dr.    Horváth Melitta    Horváth Tibor    Horváth Zsolt    Hődör István    Huber Attila    Husvéth Béla    Ingola Eszter    Izsó Ádám    Jakab Sándor    Jandó Benedek    Jandrasits László dr.    Jaszenovics Tibor    Jóna Zoltán    Jordán Mária    Juhász Benedek    Juhász Csaba    Juhász Imre    Juhász Katalin    Juhász Lilla    Juhász Tibor    Jusztin Balázs    K. Szabó Attila    Kaczkó Ádám    Kagyerják Pál    Kalivoda Béla    Kalocsa Béla    Kántor Gábor    Káposznyák Ágnes    Karcza Zsolt    Karlovics Dávid    Kárpáti Ildikó    Kas Emília    Kass László, Cser Gábor    Kasza Ágnes    Kasza Ferenc    Kasza Ferenc dr.    Katona Gergely    Katona József    Katona Mihály    Kazi Róbert    Kazsu Attila    Kelemen András dr.    Kerényi Zoltán    Kern Rolland    Király Krisztián    Király Tamás    Kis család    Kis István Péter    Kis Márton    Kispál Gyula    Kiss Ádám    Kiss Ferenc    Kiss János    Kiss János    Kiss Orsolya dr.    Kiss Réka    Klébert Antal    Kleszó András    Kókai Ákos    Kókai Károly dr.    Kókai Szabolcs    Koleszár Sándor    Kónya József    Kóra Judit    Korom István    Kosteczky Ákos    Kosztolányi László    Kóta András dr.    Kovács András    Kovács Attila    Kovács Katalin    Kovács Krisztina    Kozma Botond Károly    Kozma László    Králl László    Králl Lászlóné    Krasznai Attila    Krempf István id.    Krempf István ifj.    Krusinszki Ferenc    Kugler Péter    Kun Zoltán    Kundráth Ferenc    Kutschi Péter    László Csaba    Lelkes András    Lénárt-janó Gizella    Lendvai Gábor    Lengyel György    Lengyel Tibor    Lippai Károly    Losonczi László    Lovászi Péter    Lőkkös Andor dr.    Lukács András    Lukács Katalin Odett    Magos Gábor    Magyari Máté    Majercsák Bertalan    Maknics Katalin    Makrai Gergő    Márkus Rita    Marosi Beáta    Máté Rudolf    Mazula András    Meiszterics Zoltán    Menyhárt Gellért    Mester Béla dr.    Mesterházy Attila    Mészáros András    Mészáros Csaba    Mezei János    Miklós Marianna    Milinte Judit    Móczár Balázs    Mohácsi István    Molnár Dániel    Molnár Géza    Molnár István Lotár    Molnár László    Molnár Márton    Monoki Ákos    Monoki Soma Károly    Monori György    Montvai Kornélia    Mórocz Attila    Musicz László    Nagy Amélia    Nagy Bendegúz    Nagy Dániel    Nagy Domonkos    Nagy Gábor    Nagy Hannaróza    Nagy Imre    Nagy Károly    Nagy Lajos dr.    Nagy Renáta    Nagy Sándor    Nagy Tamás    Nagy Tibor    Nagygyőry Anna    Németh Ákos    Németh András    Németh Csaba dr.    Németh Kata    Novák Adrián    Nusser Jánosné    Nyári Endre    Nyáry Zsigmond    Nyerják-sümegi Zsófia    Nyúl Mihály    Nyúl Nóra    Ócsai Péter    Onofer Attila    Orbán Attila    Oroszi Zoltán    Ortó Péter    Ottó Erzsébet    Ölveczki Gyula    Őrsi Katalin    Ősz Gusztáv    Őze Péter    Pabar Zoltán    Pál István    Palcsek István Szilárd     Pálinkás Csaba János    Papp Ferenc    Papp Sándor    Paráda Zsolt    Pásztor Zoltán    Pataki Zsolt    Patalenszki Norbert    Pellinger Attila    Péntek István    Pénzes László    Pigniczki Csaba dr.    Pintér Balázs    Piross Sándor Imre    Pitó Andor    Polgár Márta    Polyák Ferenc    Pompola Krisztián    Pongrácz Ádám    Pongrácz Ádám    Právics Márk    Pribéli Levente    Prommer Mátyás    Puskás Csenge Diána    Puskás József    Puskás László    Radnai Míra Júlia    Riezing Norbert    Rimóczi Árpád    Rónai Kálmánné    Rózsa Viktor     Sallai István    Sallai R. Benedek    Sallai Zoltán    Sándor Bálint    Sánta József    Sápi Tamás    Sári Gergő    Sármayné Láng Katalin    Sasnapi részvevők    Sasvári János    Schmidt András dr.    Schmidtné Kővári Ilona    Schmotzer András    Schmotzer András    Sebe Krisztina dr.    Selmeczi Kovács Ádám    Seres Nándor    Serfőző József    Simay Gábor    Simon Gergely    Simon Pál    Sinka Gábor    Sipos Tibor    Sitku Erzsébet    Somogyi Balázs    Somogyi Csaba    Somogyi István    Somoskői Péter    Somoskői Péter    Soós Gábor    Sós Endre    Sós-Koroknai Viki    Sótér Szabolcs    Spakovszky Péter    Staudinger István    Stein Enikő    Stölkler Nándor    Sutyák János    Szabó Attila    Szabó Csaba    Szabó Eszter    Szabó Jenő    Szabó Máté (Ács)    Szabó Máté (Tata)    Szabó-Major Borbála    Szalai Gábor    Szalontai Ferenc    Szász Bence    Szász Benedek    Szatóri János    Szecsődi György    Szecsődi Máté    Szegedi Zsolt    Székely Balázs    Szekeres Zsófia    Szél Ádám    Szél Antal István    Szelényi Balázs    Széles Tamás    Szelle Ernő     Szentendrey Géza    Szentesi Attila    Szentmihályi Gábor    Szép Tibor dr.    Szilágyi Alexandra    Szilágyi Attila    Szinai Péter    Szitta Tamás    Szitta Tamás    Szokács Krisztián    Szombathelyi Imre    Szombathelyi Máté    Szöllős Attila    Szula András    Szűcs Györgyi    Szűcs Roland    Takács Ádám    Takács Árpád    Takó Miléna    Tallósi Béla    Tamás Ádám    Tamás Enikő Anna dr.    Tar István    Tar János    Tárczy Andrea    Tarján Barna    Tatai Sándor    Teplánszki Dóra    Tihanyi Gábor    Tokody Béla dr.    Toldi Csenge    Toldi Gyöngyi    Tóth Imre    Tóth Kornél    Tóth László    Tóth Mihály    Tóth Pál    Tóth Tamás József    Tóth-Horváth Margit    Tóth-Horváth Sándor    Tőgye János    Török Gábor    Török Tamás    Treitz Tamás    Udvardi László    Ujfalusi Sándor    Urbán László    Váczi Béla    Váczi Miklós    Vajdovics József    Vámos Csenge    Vancsura Eszter    Váradi András    Varga Júlia    Varga Péter ifj.    Vasas András    Vasuta Gábor    Veszelinov Ottó    Vetró Gábor    Vidra Soma Mátyás    Vidra Tamás    Vig Bálint    Vig Eszter Aletta    Vig Tibor    Víg Zsófia    Vigné Priznicz Tünde    Villányi Péter    Vincze Szabolcs    Vincze Tibor    Vingler Béla    Vizes Tibor    Vizslán Tibor    Volford Anna    Völgyi Dorka    Völgyi Sándor    Wágner László    Zábrák Károly    Zágon András    Zalai Tamás    Zay Mária    Zelenák Attila    Zvara Gábor    Zséder Péter    Zsiros Sándor

Slovensko
    Kristián Bacsa     Ivan Bogar     Jaroslav Brndiar     Rudolf Cáfal     Ján Čižniar     Martin Danilák     Andrej Dúbravský     Peter Fock     Ivan Gajdacs     Marek Gális     Štefan Granec     Erik Gulák     Stanislav Harvančík     Martin Hrabovszki     Jozef Chavko     Rudo Jureček     Stanislav Kováč     Dominka Kováčová     Zuzana Lančaričová     Bedřich Landsfeld     Jozef Lengyel     Boris Maderič     Zuzana Masárová     Branislav Matejovič     Miloslav Mišík     Samuel Pačeňovský     Ivana Poláčková     Viktor Prachár     Leonidas Prešinský     Samuel Sádovský     Roman Slobodník     Adriana Sokolíková     Richard Schnürmacher     Ivan Šípkovský     Ladislav Šnírer     Karol Šotnár     Viliam Šumichrast     Tomáš Veselovský     Martin Wurelly    Ivan Bartko     Ladislav Csiffáry     Dušan Čaniga     Ivan Gajdács     Milan Hepner     Anton Makuka     Marián Mojžiš     Vlasto Opatovský     Vince Schwartz     Andrej Sušienka    Gabriela Benčúriková     Ján Gúgh     Milan Hepner     Michal Klátik     Miguel Mitchél     Miroslav Mišík     Ľubomír Moncman     Zoltán Németh     Lucia Rubáčová      Samuel Sádovský     Daniel Stankovič     Tomáš Tedla     Radovan Václav

Rakúsko    
Gabór Wichmann    Christoph Roland    Hans-Martin Berg    Michael Bierbaumer    Pirmin Enzensberger    Lisa Lugerbauer    Marie Furch    Harald Grabenhofer    Rupert Hafner    Johannes Hohenegger    Wolfgang Jank    Benjamin Kness    Matthias Schmidt    Markus Schneider    Lukas Strobl    Barbara Waringer    Stefan Wegleitner    Sabine Zelz    and all obsevers of Water Bird Census & Ornitho.at

Česko
    David Horal    Gašpar Čamlík    Jan Sychra    Leoš Řičánek    Marek Dostál    Marek Palička    Moana Ungrová    Ondřej Ryška    Pavel Štěpánek    Petr Berka    Přemysl Heralt                                       

Srbsko
    Ákos Harkai    Aleksandra Keča    Ana Mileusnić    Atila Agošton    Beba Ugrenović    Bruno Sokola Simon    Dimitrije Radišić    Ivan Antonijević    Janko Nosalj    Jelena Nikolić Antonijević    Jovo Cirovic    József Sihelnik    Ljubica Ivanišević     Marija Knežević    Marko Šćiban    Milan Ružić    Milan Topalov    Milica Miskovic    Milica Plavšić    Milka Zinajic    Miloš Miklja    Miloš Nikolić    Mira Milovanović    Miroslav Dudod    Miroslav Mareš    Nenad Spremo    Nikola Veljković    Palalić Stefan    Radislav Mirić    Sara Krunić    Sekereš Oto    Stanković Mihajlo    Vilmos Brakoci    Zorana Nikodijević                                                                        

Slovinsko
    Anja Bolčina    Luka Božič    Samo Koroše    Luka Korošec    Sandra Kontrec    Katja Logar    Aleš Verlič    Robi Gjerkjek    Dejan Rocner    Franc Bračko    Rok Lobnik    Tilen Basle    Jan Gojznikar    Tim Zaveršek    Damjan Kobale    Gregor Domanjko    Matjaž Kerček    Branko Pisanec    Janez Leskošek                                                                        

Rumunsko
    Nagy Attila    Daróczi J. Szilárd    Papp Edgár    Simon Brigitta