Je čas na sčítanie orlov!

19. országos sasszinkron

10.01.2022.

V dňoch 14. – 16. januára 2022 organizuje BirdLife Maďarsko (MME), v spolupráci s riaditeľstvami národných parkov a ďalšími mimovládnymi organizáciami zameranými na ochranu prírody, 19. ročník Národného sčítania orlov, ktorého cieľom je zistiť stav zimujúcich populácií dravých vtákov v Maďarsku.

V Maďarsku sa nachádza viacero významných zimovísk orlov. V minulých rokoch boli najčastejšie zaznamenané orliaky morské, keďže maďarskú  populáciu, ktorá je stála, dopĺňajú migrujúce jedince zo severnejších oblastí Európy. Zároveň, v Maďarsku zimuje väčšina mladých jedincov orlov kráľovských, ktoré pochádzajú z populácie Karpatskej kotliny. Vzácne sú počas sčítania pozorované aj orly hrubozobé a orly skalné. Okrem orlov mapovatelia zaznamenávajú všetky pozorované dravce a tiež dropy veľké.

MME v spolupráci s partnermi organizujú toto sčítanie už od roku 2004. Zapojení dobrovoľníci počas rovnakého časového obdobia a rovnakou metódou zaznamenávajú údaje o pozorovaných jedincoch. V rámci projektu PannonEagle LIFE, ktorý je financovaný Európskou úniou, sa na sčítaní od roku 2018 zúčastňujú aj kolegovia z okolitých krajín. Výsledky zo sčítania budú zverejnené začiatkom februára.

 

Výsledky zo sčítania orlov v Maďarsku z predošlých rokov.