Szlovák bírósági ítélet karbofurán birtoklása miatt

2022.09.05.

A karbofurán a világ egyik legmérgezőbb karbamát növényvédő szere. Ezt a rovarirtószert korábban széles körben használták növényvédelemben, a magas toxicitása miatt azonban 2008 óta az Európai Unió egész területén betiltották.

A szer birtoklása és használata egyaránt büntetendő. Annak ellenére, hogy használata több mint egy évtizede tilos és soha nem is lehetett kereskedési forgalomban kapni, mégis még mindig jelentős készletek lehetnek lakosság körében. A vadvilágot érintő bűnözést tekintve a karbofurán a leggyakrabban előkerülő vegyület, amelyet ragadozómadarak szándékos mérgezésére használnak. Tulajdonságait tekintve megegyezik a vegyi hadviselésben használt idegbénító szerekkel. Csak szemléltetésképpen: kevesebb mint két gramm karbofurán képes megölni egy felnőtt embert!

2018-ban kiterjedt illegális mérgezésről szerezhettünk tudomást a karbofurnánnal kezelt csalétkekkel kapcsolatban az Érsekújvári járásban, amelynél sajnos a rendőrség a mai napig nem tudta felkutatni az elkövetőket.
A nyomozás azonban nem várt eredményeket is hozott: olyan információ jutott el a nyomozókhoz, amely alapján feltételezhető volt, hogy egy gyanúsított karbofuránt tárol az ingatlanjában. 2018 júniusában az ügyészség ez alapján el is rendelte a házkutatást. A rendőrségi házkutatást az MME méreg és tetem kereső kutyája, Falco és gazdája is segítette. A Falco a Helicon Life projekt keretében kapott speciális képzést a karbofurán felkutatására és már több hasonló esetben is közreműködött Magyarországon. A Falco sikereinek köszönhetően a LIFE PannonEagle projekt részeként több más európai országban is képezték ki keresőkutyákat karbamát méreganyagok és az elhullott állatok felkutatására.

A házkutatás során Falco egy bojler mögött két műanyag ásványvizes palackot vett észre, amelyben fehér folyadék volt. A későbbi igazságügyi elemzés igazolta, hogy azokban tényleg karbofurán tartalmú növényvédőszer volt. Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a kerületi bíróság 2020 júniusában tizenkét hónapi börtönbüntetésre ítélte a tulajdonost, amelyet két évre felfüggesztett. Az ítélet ellen a regionális bíróságon 2021 októberében ugyan fellebbeztek, és hatályon kívül helyezték. Ehelyett pénzbírságot szabtak ki, figyelembe véve az elkövető életkorát, egészségi állapotát és korábbi előéletét, ugyanakkor a bíróság két hónap börtönbüntetést is kiszabott, arra az esetre ha az az elkövető nem fizetné meg a bírságot. Az ítélet ebben az ügyben jogerős volt.

A bírói gyakorlatot és az ítélkezési gyakorlatot tekintve ez az első ítélet Szlovákiában karbofurán illegális birtoklása miatt. Bárki, akár gondatlanságból is engedély nélkül gyárt, importál, exportál, szállít, vásárol, elad, kínál, cserél, módosít, használ, átad, tárol, ártalmatlanít, vagy más módon beszerez, birtokol karbofuránt az megvalósítja a Büntető Törvénykönyv 298. §-i paragrafusát, azaz nukleáris anyagok, radioaktív anyagok, veszélyes vegyi anyagok, valamint nagy kockázatú biológiai anyagok és méreganyagok jogosulatlan előállítását és birtoklását.